Pågående projekt - kritiska studier

Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

I mötet med sårbarheten: om vardagsinteraktioner vid bostad med särskild service
Projektansvarig: Richard Johansson, MSsc.

Det digitala samhället: en studie om föreställningar om digitala teknologier och åldrande bland äldre icke-, och sällananvändare
Projektansvarig: Magdalena Kania-Lundholm

Caring for dying patients with immigrant backgrounds and their families: do understandings of cross-cultural interaction and ethnic ‘Otherness’ play a role?
Primary Investigator: Prof. Sandra Torres

Etniska ’Andra’ inom äldreomsorgen: en studie av svensk och finsk dagpressrapportering om migration, etnicitet och kulturrelaterade frågor inom äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Föreställningar om tvärkulturella möten och invandrarskap: en studie av palliativ vårdpersonals förhandlingar
Projektansvarig: Pernilla Ågård, MSSc

Women survivors of female genital mutilation/cutting as ambassadors of Change: A participatory action research for eradication of FGM/C in Somaliland
Primary investigator: Beth Maina Ahlberg

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje
Projektansvarig: Fil Dr Clara Iversen 

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Utlandssvenskar om religion
Projektansvarig: Erika Willander, Fil. Dr. (Svenska kyrkans analysenhet)

Religiositet inom ramen för de nordiska majoritetskyrkorna
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Erfarenhet av konfirmation i Europa
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Vad tror prästen? En enkätundersökning bland Svenska kyrkans präster
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Ögonblick på Stadsbussen: En mikrosociologi av icke-verbal interaction och social kodning inom urbant bussåkande
Projektansvarig: Magdalena Vieira, MA i sociologi & MA i kulturantropologi

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion
Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MS