Pågående projekt - kritiska studier

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje
Projektansvarig: Fil Dr Clara Iversen 

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Utlandssvenskar om religion
Projektansvarig: Erika Willander, Fil. Dr. (Svenska kyrkans analysenhet)

Religiositet inom ramen för de nordiska majoritetskyrkorna
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Erfarenhet av konfirmation i Europa
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Vad tror prästen? En enkätundersökning bland Svenska kyrkans präster
Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion
Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MS

Senast uppdaterad: 2021-11-18