Avklarade projekt - Välfärdsgruppen

På denna sida presenteras forskargruppens avklarade projekt. 

FUNKTIONSHINDERFORSKNING (PROJEKT SOM DRIVitS AV SENIOR FORSKARE)

DISCIT, Making Persons with Disabilities Full Citizens
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

Rörelsekrav och myndighetsansvar: Kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet i behovstolkningens politik.
Projektansvarig: Docent Agneta Hugemark  

FUNKTIONSHINDERFORSKNING (AVHANDLINGSPROJEKT)

Detta är inte medborgarskap. En studie om påstående från funktionshinderaktivister i Sverige                                                                                                          Projektansvarig: Fil. Dr. Marie Sépulchre

Socialgerontologiska studier: om äldre, åldrande och äldreomsorg (projekt som drivits av seniora forskare)

Livstilsdiskussioner i medicinsk interaktion med äldre människor
Projektansvarig: Fil. Dr. Clara Iversen

Äldre människor, nya medier
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Att identifiera behov hos äldre klienter: har föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon betydelse för behovsbedömningsprocessen?
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Internationell migration och äldre migranter: perspektiv på en framtida utmaning
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

En globaliserad äldreomsorg: en studie av tvärkulturella möten inom ramen för den svenska äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres

Kommunikativa tillämpningar i konsultationer mellan äldre personer och vårdprofessionella – En fråga om professionell och institutionell kultur
Projektansvarig: Ulla Hellström Muhli

Hälsa och välbefinnande: effekter av interaktion med hund i äldrevården
Projektansvarig: Docent Ulla Hellström Muhli

Välfärden och ojämlikhet inom hälsosjukvården, social omsorgsverksamheter och skolan (projekt som drivits av seniora forskare)

Barn i missbruksmiljöer
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården
Projektansvarig: Fil. Dr. Karin Alexandersson

Självförverkligandets janusansikte: Förklaring och förebyggande av kvinnors arbetsrelaterade psykiska ohälsa
Projektansvarig: Fil. Dr. Elin Thunman

Lärare utan gränser. Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook för elevkontakter
Projektansvarig: fil.dr. Elin Thunman

Superdiversity and navigating healthcare pathways                                                        
Projektansvariga: Prof. Hannah Bradby (Uppsala University), Dr Kristine Krause (Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity), Prof. Gill Green and Dr Charlie Davison (Essex University)