Välfärdsgruppen

Forskargruppens inriktning

I välfärdsgruppen möts forskare som använder sig av olika teoretiska och metodologiska ansatser och arbetar i projekt som syftar till att problematisera och undersöka forskningsfrågor relaterade till välfärd, som till exempel ojämlikhet, mångfald och social in/exkludering. Gruppmedlemmarna bedriver forskning som bland annat fokuserar på maktförhållanden inom institutionella sammanhang, patienter/klienter inom vård och social omsorg samt kritisk granskning av policy och praktik inom dessa områden. 

Kontakt:

Sandra Torres, sandra.torres@uu.se.
Matilda Hellman, matilda.hellman@uu.se
Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, Box 624, 751 26 Uppsala 

Gruppens medlemmar

Gruppens historia

Ojämlikhet

Vård och social omsorg

Kritiska studier

Se nedan för listor över publikationer, externa medel, avklarade projekt och försvarade avhandlingar. Känn dig fri att kontakta oss om du vill lära dig mer om vårt arbete!

The socialgerontology group

Denna forskargrupp är en del av forskargruppen välfärd och livslopp och bygger på en tradition från 1976. Socialgerontologigruppen syftar till att samla den social gerontologiska kompetensen som finns vid Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet och den kompetens som tidigare funnits vid denna institution men som numera arbetar vid andra lärosäten. Medlemmarna i denna grupp – oavsett deras universitet eller forskning tillhörighet – har alla expertis inom områden åldrande, ålderdom och äldreomsorg även om de närmar sig dessa ämnen på olika sätt.

Följ denna länk för mer information om Socialgerontologi gruppens arbete och publikationer.

Senast uppdaterad: 2023-08-23