Ongoing projects

Matching in practice – how to find the right foster family home for the right child.
Primary investigator: Ann-Sofie Bergman.

Specialised teams as organisational approaches to violence in close relationships.
Primary investigator: Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke University College.

Developing and validating a method for assessment of children's caring activities in child protection assessments.
Primary investigator: Ulrika Järkestig Berggren, Linnaeus University.

JUSTEMOTIONS: The Construction of Objectivity: An international perspective on the emotive-cognitive process of judicial decision-making.
Primary investigator: Stina Bergman Blix.

The Construction of Objectivity.
Primary investigator: Stina Bergman Blix.

Equal terms? Manifestations of inequality in parents’ contacts with the Social Insurance Agency about parental leave.
Primary investigator: Marie Flinkfeldt.

Social closeness in a time of physical distance: support conversations with older people during the Covid-19 crisis.
Primary investigator: Marcus Persson (LiU).

When the Social Insurance Agency must deal with new social problems: Maintenance support case officers’ strategies to assess and respond to intimate partner violence.
Primary investigator: Stina Fernqvist.

The relation between perception and attribution of guilt in court hearings – comparing rape, assault and fraud.
Primary investigator: Maritha Jacobsson.

Skjutvapenvåld i kriminella miljöer som ett socialt problem. En studie av diskurser i media, politik och socialtjänstens sociala praktik. 
Projektledare: Petter Ingemarsson.

Stödet till våldsutsatta hos socialtjänst, kvinnojourer och privatägda skyddade boenden.
Projektledare: Josefin Kjellberg.

Stöd för problem relaterade till sexualbrott - perspektiv från svenska vuxna individer som har dömts för sexualbrott.
Projektledare: Stina Lindegren.

Youth participation in Vietnamese civil society: Meanings, motivations and emotions.
Primary investigator: Yên Mai.

Tills behoven skiljer oss åt - Att identifiera stödjande strategier inom  behovsbedömningssamtal med par med olika omsorgsbehov.
Projektledare: Elin Nilsson.

Senast uppdaterad: 2021-06-27