Forskargrupper

En betydande del av institutionens forskning är organiserad i form av forskargrupper, vilka fungerar som plattformar för idéutbyte och koordinering av forskningsaktiviteter. Vetenskaplig samordnare för grupperna är Clara Iversen och Emma von Essen (Välfärdsgruppen), Maria Törnqvist (Cultural Matters Group) och Stina Bergman Blix, Stefan Sjötröm och Nina Törnqvist (Emotion - Justice - Interaction). Miguel Martinez är vetenskaplig samordnare för Urban Sociology Research Group vars medlemmar främst är verksamma vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) men också knutna till sociologiska institutionen.

Välfärdsgruppen

Välfärdsgruppens forskning fokuserar på ojämlikhet, hälsa & social omsorg  samt kritiska studier inom dessa områden. Forskningen bedrivs i både nationella och internationella sammanhang, tillämpar en rad olika teoretiska referensramar och använder sig av olika metodologiska ansatser.

Läs mer om Välfärdsgruppen här.

Emotion – Justice – Interaction (EmoJI)

This research group engages in three themes that are central to social science research: Emotion, Justice, and Interaction. The research group aims to promote and conduct research on these themes separately and in conjunction, theoretically, empirically and methodologically.

Read more about EmoJI here. 

Senast uppdaterad: 2023-03-07