Forskning vid sociologiska institutionen

Forskning vid Sociologiska institutionen

Vid Sociologiska institutionen bedrivs huvudsakligen teoribaserad empirisk forskning med tydlig koppling till det omgivande samhället. Hos institutionens forskare finns en lång tradition av att överbrygga uppdelning i ”teori” och ”empiri”.

Forskningen inbegriper centrala sociala fenomen som identitet, ordning, det sociala, och värde. Därvid gör sig också frågor om ontologi och epistemologi aktuella. Forskningsområden som företräds av forskare och doktorander är: barns utsatthet, ekonomisk sociologi, funktionsnedsättningar, organisationssociologi, teoriutveckling, socialgerontologi, socialpsykologi, samt (via IBF) urbanforskning.

Forskningen bedrivs antingen inom någon av de forskargrupper som finns vid institutionen - Välfärdsgruppen, Cultural Matters GroupThe Uppsala Laboratory of Economic Sociology och Emotion - Justice - Interaction - eller i form av forskningsprojekt.

För en inblick i institutionens forskning 2022 kan du nedan se intervjuer med fyra av våra forskare. 

  • Forskningsintervju med Andreas Melldahl (svenska)

  • Forskningsintervju med Marie Flinkfeldt (svenska)

  • Forskningsintervju med Stina Bergman Blix (engelska)

  • Forskningsintervju med Dominik Döllinger (engelska)

Forskningsprojekt finansierade av EU

Vid institutionen bedrivs tre forskningsprojekt som är finansierade av EU:

Att förstå praxis och utveckla välfärds-bricolage/värlfärdsmodellen (UPWEB) 
Projektansvariga: Prof. Jenny Phillimore (Birmingham University, UK) och prof. Hannah Bradby

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälsoojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

JUSTEMOTIONS: The Construction of Objectivity: An international perspective on the emotive-cognitive process of judicial decision-making
Projektansvarig: Prof. Stina Bergman Blix

Senast uppdaterad: 2024-02-06