Syllabus for Law and Social Work: Introductory Course

Rätt och socialt arbete - introduktionskurs

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2JS903
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-09-15
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Revised: 2023-02-01
 • Revised by: The Educational Board of Law
 • Applies from: Spring 2023
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Law

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Juridisk metodbok : för socialarbetare och andra offentliganställda Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström Montoya, Therése

  4 uppl.: Norstedts Juridik, 2023

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundin, Olle; Björkman, Ulla Kommunen och lagen : en introduktion

  Sjunde upplagan: Uppsala: Iustus förlag, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Henrikson, Ann-Sofie; Ingvarsson, Torbjörn Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

  Upplaga 1: Stockholm: Norstedts Juridik, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Singer, Anna Barns rätt

  3 uppl.: Iustus, 2022

  Find in the library

  Mandatory

 • Warnling Conradson, Wiweka En introduktion till förvaltningsrätten

  Fjortonde upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2022]

  Find in the library

  Mandatory

 • Handläggning och dokumentation - Handbok för socialtjänsten

  Socialstyrelsen, 2021

  Mandatory

 • Lagbok

  Find in the library

  Mandatory

 • Offentligrättsliga principer Marcusson, Lena; Åhman, Karin; Reichel, Jane; Sterzel, Fredrik; Bull, Thomas; Helmius, Ingrid; Lerwall, Lotta; Lundin, Olle; Wall, Gustaf Marcusson, Lena

  4 uppl.: Iustus, 2020

  Find in the library

 • Myndigheternas skrivregler

  8., [omarb.] uppl.: Stockholm: Språkrådet, 2014

  Find in the library

 • Svenska akademiens ordlista över svenska språket

  Fjortonde upplagan: Stockholm: Svenska akademien, 2015

  Find in the library

 • SAOL och svenska ordböcker

  Juridiska institutionen,

  http://www.svenska.se

 • Svarta listan( Svarta listan - ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk Diarienummer: PM 2011:1)

  Juridiska institutionen,

  https://www.regeringen.se/rapporter/2011/10/pm-20111/