Syllabus for Welfare State, Social Work and Social Policy in Contemporary Sweden

Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige

Syllabus

 • 7 credits
 • Course code: 2SC161
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-04-21
 • Established by:
 • Revised: 2021-10-25
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements and Mathematics 2a or 2b or 2c, Social Studies 1b or 1a1+1a2
 • Responsible department: Department of social work

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Bengtsson, Hans; Melke, Anna Vår offentliga förvaltning : samverkan i välfärdspolitiken

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Johansson, Håkan Socialpolitiska klassiker

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Ponnert, Lina; Svensson, Kerstin Socionomen i myndigheten : göra gott, göra rätt och göra nytta

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Sallnäs, Marie; Wiklund, Stefan Socialtjänstmarknaden : om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Find in the library

  Mandatory