Syllabus for Conversation and Communication in Social Work

Samtal och kommunikation i socialt arbete

Syllabus

 • 7 credits
 • Course code: 2SC175
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-06-02
 • Established by:
 • Revised: 2021-10-25
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements and Mathematics 2a or 2b or 2c, Social Studies 1b or 1a1+1a2
 • Responsible department: Department of social work

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Kommunikation i praktiken : relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg Eide, Tom; Eide, Hilde Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Boddy, J; Dominelli, L Social media and social work: The challenges of a new ethical space.

  Part of:

  Australian social work [Elektronisk resurs]

  1971-

  vol. 79 (2017) nr. 2 s. 172-184

  Find in the library

  Mandatory

 • Breit, E Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters.

  Part of:

  Social policy & administration.

  vol. 55 (2020) nr. 5 s. 833-847

  Find in the library

  Mandatory

 • Hershkowitz, I Allegation rates in forensic child abuse investigations: Comparing the revised and standard NICHD protocols

  Part of:

  Psychology, public policy & law [Elektronisk resurs]

  Washington: American Psychological Association, 1995-

  vol. 20 (2014) s. 336–344

  Find in the library

  Mandatory

 • Iversen, Clara; Flinkfeldt, Marie Samtal i socialt arbete : ett samtalsanalytiskt perspektiv

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2022]

  Find in the library

  Mandatory

 • Kåver, Anna Allians : den terapeutiska relationen i KBT

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Philips, Björn; Holmqvist, Rolf Vad är verksamt i psykoterapi?

  Stockholm: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

  Socialstyrelsen, 2018

  Mandatory

 • Wampold, B. E. How important are the common factors in psychotherapy? An update

  Part of:

  World psychiatry [Elektronisk resurs] : official journal of the World Psychiatric Association (WPA).

  2002-

  vol. 14 (2015) nr. 3 s. 270–277

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions