Syllabus for Scientific Methods and Research Processes

Vetenskapliga metoder och forskningsprocesser

Syllabus

 • 15 credits
 • Course code: 2SC152
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G2F, Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2019-06-12
 • Established by:
 • Revised: 2021-10-25
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of social work

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Find in the library

  Mandatory

 • Padgett, Deborah Qualitative methods in social work research

  2. ed.: Los Angeles, Calif.: Sage Publications, cop. 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Torhell, Sven-Erik Diskursanalys som teori och metod

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Tredje upplagan: 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Sohlberg, Peter; Sohlberg, Britt-Marie Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory