Syllabus for Personal and Professional Development (First Semester)

Personlig och professionell utveckling (termin 1)

Syllabus

 • 2 credits
 • Course code: 2SC141
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2017-02-02
 • Established by:
 • Revised: 2021-10-25
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2022
 • Entry requirements: General entry requirements and Mathematics 2a or 2b or 2c, Social Studies 1b or 1a1+1a2
 • Responsible department: Department of social work

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  4 uppl.: Liber, 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Bie, Kristin Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel Reflektionshandboken

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2009

  Find in the library

  Mandatory