Syllabus for Law and Social Work: Social Law

Rätt och socialt arbete - socialrätt

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7 credits
 • Course code: 2JS904
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2021-03-08
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Applies from: Autumn 2021
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Law

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Barn och unga som begår brott : handbok för socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekonomiskt bistånd : handbok för socialtjänsten

  [Ny, uppdaterad uppl.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Fridström Montoya, Therése Juridik för socialt arbete

  3 uppl.: Malmö: Gleerups, 2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Fridström Montoya, Therése Homo juridicus : den kapabla människan i rätten

  Upplaga 1: Uppsala: Iustus förlag, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Juridisk metodbok för socialarbetare och andra offentliganställda Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström Montoya, Therése

  Norstedts Juridik AB, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Rådman, Fredrik; Fridström Montoya, Therése Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

  Norstedts Juridik AB, 2020

  Find in the library

  Mandatory

 • Myndigheternas skrivregler

  8., [omarb.] uppl.: Stockholm: Språkrådet, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • aktuell utgåva, Lagbok

  Juridiska institutionen,

  Mandatory