Syllabus for Law and Social Work: Introductory Course

Rätt och socialt arbete - introduktionskurs

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2JS903
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-09-15
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Applies from: Spring 2021
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Law

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Juridisk metodbok : för socialarbetare och andra offentliganställda Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström Montoya, Therése

  3 uppl.: Norstedts Juridik, 2022

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundin, Olle; Björkman, Ulla Kommunen och lagen : en introduktion

  Sjunde upplagan: Uppsala: Iustus förlag, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Henrikson, Ann-Sofie; Ingvarsson, Torbjörn Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

  Upplaga 1: Stockholm: Norstedts Juridik, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Singer, Anna Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  7 uppl.: Norstedts Juridik AB, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Warnling Conradson, Wiweka En introduktion till förvaltningsrätten

  Trettonde upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Handläggning och dokumentation - Handbok för socialtjänsten

  Socialstyrelsen, 2021

  Mandatory

 • Lagbok

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions