Syllabus for Social Conditions and Social Problems 1

Sociala villkor och sociala problem I

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7 credits
 • Course code: 2SC164
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2020-04-20
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2020
 • Entry requirements: General entry requirements and Mathematics 2a/2b/2c, Social Studies 1b/1a1+1a2 or Mathematics B, Civics A
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans Perspektiv på sociala problem

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Edling, Christofer; Liljeros, Fredrik Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

  2. rev. och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Jönhill, Jan Inge Inklusion och exklusion : en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Schött, Kristina Studentens skrivhandbok

  3. [bearb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Sernhede, Ove; León Rosales, René; Söderman, Johan "När betongen rätar sin rygg" : Ortenrörelsen och folkbildningens renässans : från stigmatisering till kunskapssökande och social mobilisering

  Göteborg: Daidalos, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions