Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC017
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by:
 • Revised: 2019-12-04
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2020
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2020

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bauman, Zygmunt Gimdal, Gustaf; Gimdal, Rickard Auschwitz och det moderna samhället

  2. uppl.: Göteborg: Daidalos, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Hugemark, Agneta; Roman, Christine Kamper i handikapprörelsen : resurser, erkännande, representation

  1. uppl.: Umeå: Boréa, cop. 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Hochschild, Arlie Russell The managed heart : commercialization of human feeling

  Berkeley: Univ. of California Press, cop. 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Sennett, Richard The corrosion of character : the personal consequences of work in the new capitalism

  New York: W.W. Norton, cop. 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Ståhlberg, Ann-Charlotte Socialförsäkringarna i Sverige

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Paulsen, Roland Arbetssamhället : hur arbetet överlevde teknologin

  [Ny utgåva]: Stockholm: Atlas, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundh, Christer Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2018

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Wong, Ola När tusen eldar slickar himlen : Kinas väg till framtiden

  [Ny utg.]: Stockholm: Ordfront, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Castells, Manuel The rise of the network society

  2. ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Allvin, Michael Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Kalling, Thomas; Styhre, Alexander Organisation och organisering

  4., uppdaterade uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions