Syllabus for Adult and Working Life Education B

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE381
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2008-10-14
 • Established by: The Board of the Department of Education
 • Revised: 2018-06-14
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 03, 2019
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Content

Competence and learning 7.5 hp

Competence and learning, 7,5 hp

Knowledge management 7.5 hp

Knowledge management 7,5 hp

To speak and to interact 7.5 hp

To speak and to interact: Communication and professional interaction, 7,5 hp

Minor project 7.5 hp

Minor project, 7,5 hp

Reading list

Reading list

Applies from: week 01, 2019

Some titles may be available electronically through the University library.

Competence and learning, 7,5 hp

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Illeris, Knud The fundamentals of workplace learning : understanding how people learn in working life

  1. ed.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Malloch, Margaret The SAGE handbook of workplace learning

  London: SAGE, 2011 [dvs 2010]

  Find in the library

  Mandatory

Knowledge management 7,5 hp

 • Alvesson, Mats; Sveningsson, Stefan Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Andersson, Gunilla; Hallén, Nils; Smith, Patrick J. Rekrytering och urval : teori och praktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Börnfelt, Per-Ola Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Hansson, Jörgen Kompetens som konkurrensfördel : [forma, matcha, utmana eller köpa?]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Fokus på mångfald : strategisk kompetensförsörjning i staten

  Stockholm: Statskontoret, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden : hur möter vi rekryteringsutmaningen?

  Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 2015

  Find in the library

  Mandatory

To speak and to interact: Communication and professional interaction, 7,5 hp

 • Adelswärd, Viveka Institutionella samtal, struktur, moral och rationalitet. Några synpunkter på värdet av samtalsanalys för att studera mötet mellan experter och lekmän

  Föreningen för nordisk filologi rf, 1995

  Mandatory

 • Ekstam, Kjell Arbetsplatsens svåra samtal

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Jensen, Mikael Interpersonell kommunikation

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Llewellyn, Nick & Spence, Laura, Practice as a member’s phenomenon

  Organization Studies 30 (12), 2009

  Mandatory

 • Rautalinko, E. Samtalsfärdigheter. : Stöd, vägledning och ledarskap

  1.: Stockholm: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Sundberg, Jacob Vi hör av oss

  2018

  Find in the library

  Mandatory

 • Asmuss, Birte Performance appraisal interviews. Preference organizations in assessment sequences

  Journal of Business Communication, 45 (4), 2008

 • Mäkitalo, Åsa Accounting practices as situated knowing: Dilemmas and dynamics in institutional interaction

  Discourse Studies 5 (4), 2003

 • Sandlund, Erica; Olin-Scheller, Christina; Nyroos,, The performance appraisal interview – An arena for the reinforcement of norms for employeeship

  Nordic Journal of Working Life Studies 1 (2), 2011

 • Stokoe, Elizabeth The (in)authenticity of simulated talk: Comparing role-played and actual interaction and the implications for communication training

  Research on Language and Social Interaction, 46 (2), 2013

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

Minor project, 7,5 hp

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Alvehus, Johan Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

  Upplaga 2: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory