Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC017
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2015-05-20
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 29, 2015
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Sociology

Content

1. Introduction 15.0 hp

2. Work and Organisation 15.0 hp

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 25, 2017

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Berg, Lars-Erik Personlighetens socialitet : en berättelse om Jaget, Duet och Miget

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Turkle, Sherry Tillbaka till samtalet : samtalets kraft i en digital tid

  Göteborg: Daidalos, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Ritzer, George The McDonaldization of society

  Eighth edition.: Los Angeles: SAGE, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • May, Tim Samhällsvetenskaplig forskning

  2., [rev. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Borg, Elisabeth; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare : Faktabok

  Malmö: Liber, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundh, Christer Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2010

  2. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Paulsen, Roland Arbetssamhället : hur arbetet överlevde teknologin

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Sennett, Richard The corrosion of character : the personal consequences of work in the new capitalism

  New York: W.W. Norton, cop. 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Ståhlberg, Ann-Charlotte Socialförsäkringarna i Sverige

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Wong, Ola När tusen eldar slickar himlen : Kinas väg till framtiden

  [Ny utg.]: Stockholm: Ordfront, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Castells, Manuel The rise of the network society

  2. ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Kalling, Thomas; Styhre, Alexander Organisation och organisering

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Allvin, Michael Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions