Syllabus for Sociology and Social Psychology A

Sociologi och socialpsykologi A

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC107
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N, Social Psychology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-12-05
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2014-06-24
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2014
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Sociology

Content

1. Introduction 15.0 hp

2. Identity and Culture 15.0 hp

Reading list

Reading list

Applies from: week 26, 2019

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Hochschild, Arlie Russell The managed heart : commercialization of human feeling

  Berkeley: Univ. of California Press, cop. 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Hugemark, Agneta; Roman, Christine Kamper i handikapprörelsen : resurser, erkännande, representation

  1. uppl.: Umeå: Boréa, cop. 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Bauman, Zygmunt Gimdal, Gustaf; Gimdal, Rickard Auschwitz och det moderna samhället

  2. uppl.: Göteborg: Daidalos, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Beck, Ulrich Beck-Gernsheim, Elisabeth The normal chaos of love

  London: Polity Press, 1995

  Find in the library

  Mandatory

 • Bourdieu, Pierre Broady, Donald; Palme, Mikael Kultursociologiska texter

  4. uppl.: Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  Find in the library

  Mandatory

 • Douglas, Mary Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu

  Nora: Nya Doxa, 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Elias, Norbert; Scotson, John L. Etablerade och outsiders

  2. utök. och rev. uppl.: Lund: Arkiv, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Giddens, Anthony; Andersson, Sten Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken.

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Illouz, Eva; Hums, Svenja Därför gör kärlek ont : en sociologisk förklaring

  Göteborg: Daidalos, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Hochschild, Arlie Russell Strangers in their own land : anger and mourning on the American right

  New York: The New Press, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Goffman, Alice On the run : fugitive life in an American city

  First Picador edition.: New York: Picador/Farrar, Straus and Giroux, 2015.

  Find in the library

  Mandatory

 • Skeggs, Beverley Class, self, culture

  London: Routledge, 2004 [dvs. 2003]

  Find in the library

Reading list revisions