Syllabus for Sociology and Social Psychology A

Sociologi och socialpsykologi A

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC107
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N, Social Psychology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-12-05
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2014-05-21
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 22, 2014
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Sociology

Content

1. Introduction 15.0 hp

2. Identity and Culture 15.0 hp

Reading list

Reading list

Applies from: week 22, 2014

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Find in the library

  Mandatory

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan; Levin, Irene Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Torhell, Sven-Erik Den kvalitativa forskningsintervjun

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Bauman, Zygmunt Torhell, Sven-Erik Konsumtionsliv

  Göteborg: Daidalos, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Becker, Howard S. Sandin, Gunnar Utanför : avvikandets sociologi

  Lund: Arkiv, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Beck, Ulrich Beck-Gernsheim, Elisabeth The normal chaos of love

  London: Polity Press, 1995

  Find in the library

  Mandatory

 • Bourdieu, Pierre Broady, Donald; Palme, Mikael Kultursociologiska texter

  4. uppl.: Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  Find in the library

  Mandatory

 • Douglas, Mary Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu

  Nora: Nya Doxa, 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Elias, Norbert; Scotson, John L. Etablerade och outsiders

  2. utök. och rev. uppl.: Lund: Arkiv, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Giddens, Anthony; Andersson, Sten Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken.

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Find in the library

  Mandatory