Syllabus for Supervised Field Placement Training in Social Work

Handledd verksamhetsförlagd utbildning

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 28 credits
 • Course code: 2SC117
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2013-05-29
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of social work

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2014

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Stockholm: Gothia, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Kullberg, Christian Genus i socialt arbete

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Mathews, Ian; Simpson, Diane; Crawford, Karin Your social work practice placement : from start to finish

  1. ed.:

  Find in the library

  Mandatory

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Gerdman, Axianne Klient, praktikant, handledare : om att utveckla en egen yrkesteori : handledning av studerande inom vård- och omsorgsutbildningar

  Utök. och rev. utg.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003

  Find in the library

 • Killén, Kari Larson, Per Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

 • Svensson, Kerstin; Johnsson, Eva; Laanemets, Leili Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2008

  Find in the library

Reading list revisions