Syllabus for Social Psychology B

Socialpsykologi B

A revised version of the syllabus is available.

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 02, 2012

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  Repr.: New Brunswick: Transaction Publishers, 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Goffman, Erving Interaction ritual : essays on face-to-face behavior

  1. ed.: New York: Pantheon, 1982

  Find in the library

  Mandatory

 • Goffman, Erving Stigma : notes on the management of spoiled identity

  [New ed.]: Harmondsworth: Penguin Books, 1990

  Find in the library

  Mandatory

 • Loseke, Donileen R. Thinking about social problems : an introduction to constructionist perspectives.

  2. ed.: New York: Aldine de Gruyter, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Mead, George Herbert Arvidson, Peter Medvetandet, jaget och samhället : från socialbehavioristisk ståndpunkt

  Lund: Argos, 1976

  Find in the library

  Mandatory

 • Addams, Jane Democracy and social ethics

  S.l.: Reprint Services Corp.(Ca), 1988

  Find in the library

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Find in the library

 • Harrington, Austin Modern social theory : an introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Lemert, Charles Social theory : the multicultural and classic readings

  3. ed.: Boulder, Colo.: Westview, cop. 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions