Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC017
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2010-12-15
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 01, 2011
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 01, 2012

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Find in the library

  Mandatory

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan; Levin, Irene Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv.

  3., [rev. och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Ahrne, Göran Att se samhället

  Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

 • Angelöw, Bosse; Lindén, Eva Konsten att lyckas med sina studier

  2. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2003

  Find in the library

 • Torres, Sandra; Trost, Jan Studieteknik

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

 • Trost, Jan Att skriva uppsats med akribi

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Find in the library

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Schön, Lennart En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Åmark, Klas Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige.

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan Enkätboken.

  3:2: Lund: Studentlitteratur, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Allvin, Michael Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Morgan, Gareth Images of organization

  Updated ed.: Thousand Oaks ; a London: SAGE, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions