Syllabus for Adult and Working Life Education B

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE381
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2008-10-14
 • Established by: The Board of the Department of Education
 • Revised: 2009-04-22
 • Revised by: The Board of the Department of Education
 • Applies from: week 36, 2009
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 04, 2010

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  Find in the library

 • Kroksmark, Tomas Didaktiska strövtåg : didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik

  Göteborg: Daidalos, 1989

  Find in the library

 • Piaget, Jean Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child

  Part of:

  New ideas in psychology : an international journal of innovative theory in psychology

  Oxford: Elsevier Science Ltd., 1983-

  vol. 18 (2000) nr. 2-3 s. 241-259

  Find in the library

 • Skinner, B. F. Nessén, Barbro Undervisningsteknologi

  Stockholm.: Norstedts akademiska förlag, 2006

  Find in the library

 • Vygotskij, Lev Semenovic Tänkande och språk

  Göteborg: Daidalos, 2001

  Find in the library

 • Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

 • Olsson, Eric På spaning efter gruppens själ : gruppen i teori och praktik

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Find in the library

 • Persson, Anders Social kompetens : när individen, de andra och samhället möts.

  2., [uppdaterade och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund,

  Find in the library

 • Wilhelmson, Lena Lärande dialog : samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal

  Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 1998

  Find in the library

Reading list revisions