Syllabus for Social Work and Domestic Violence: Different Perspectives

Socialt arbete med våld i nära relation - olika perspektiv

Syllabus

 • 6 credits
 • Course code: 2SC183
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2021-02-15
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2021
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of social work

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Björktomta, S-B. Honor-Based Violence in Sweden–Norms of Honor and Chastity

  Part of:

  Journal of Family Violence [Elektronisk resurs]

  2000-

  vol. 34 (2019) nr. 5 s. 449-460

  Find in the library

  Mandatory

 • Gottzén, L. Violent men’s paths to batterer intervention programmes: Masculinity, turning points and narrative selves

  Part of:

  Nordic journal of criminology

  [Abingdon]: Routledge, 2019-

  vol. 20 (2019) nr. 1 s. 20-34

  Find in the library

  Mandatory

 • Hydén, M. Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess

  Part of:

  Det motspänstiga offret

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  s. 92-118

  Find in the library

  Mandatory

 • Korkmaz, S.; Överlien, C. Responses to youth intimate partner violence: The meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience

  Part of:

  Journal of youth studies [Elektronisk resurs]

  Abingdon, Oxfordshire: Carfax, 1998-

  vol. 23 (2020) nr. 3 s. 371-387

  Find in the library

  Mandatory

 • Lövkrona, I.; Nilsson, G. Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv

  Part of:

  Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift

  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-3-4-2015---for-webben.pdf#page=46

  vol. 24 (2015) nr. 3-4 s. 44–52

  Find in the library

  Mandatory

 • Mattsson, T. Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 20 (2013) nr. 3-4 s. 150-167

  Find in the library

  Mandatory

 • Sinisalo, Eveliina; Moser Hällen, Linn Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

  [Ny utg.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

  SOSFS 2014:4,

  Mandatory

 • Franzén, A.; Gottzén, L. Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt

  Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning (rapport 2020:2). s.1-17., 2020

 • Gavell Frenzel, Anna Brott i nära relationer : en nationell kartläggning

  Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2014

  Find in the library

 • Lundgren, Eva Våldets normalisering och andra våldsförståelser

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012

  Find in the library

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014