Syllabus for Law and Social Work: Methodology in Social Work Investigations

Rätt och socialt arbete - utredningsmetodik

Syllabus

 • 7 credits
 • Course code: 2JS906
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2021-09-21
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Applies from: Spring 2022
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Law

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Edvardsson, Bo; Vahlne Westerhäll, Lotta På saklig grund : utredningsarbete inom socialtjänsten

  Tredje upplagan: Malmö: Gleerups, [2021]

  Find in the library

  Mandatory

 • Fridström Montoya, Therése Juridik för socialt arbete

  Fjärde upplagan: Malmö: Gleerups, [2022]

  Find in the library

  Mandatory

 • Fridström Montoya, Therése Homo juridicus : den kapabla människan i rätten

  Upplaga 1: Uppsala: Iustus förlag, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Rådman, Fredrik; Fridström Montoya, Therése Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

  Norstedts Juridik AB, 2020

  Find in the library

  Mandatory

 • Tärnfalk, Michael Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare

  1. utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2014

  Find in the library

  Mandatory