Doktorandplatser i socialt arbete utlyses

2020-02-14

Centrum för socialt arbete, CESAR, utlyser härmed tre doktorandplatser inom socialt arbete, med tillträde hösten 2020. CESAR är en nyinrättad centrumbildning vid Sociologiska institutionen och ansvarar för socionomprogrammet, forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Mer information om tjänsterna och ansökan.