Barn till missbrukare missas av skolan

2017-11-15

Forskaren i socialt arbete Karin Alexanderson, utvecklingsledaren Sofia Lind, en lärare och en ungdom har intervjuats i UNT om ett forsknings- och utvecklingsprojekt, Skol BIM, som har som mål att skolan ska upptäcka och ge stöd till barn till föräldrar med missbruksproblem.

Läs hela artikeln här