Universitetet stärker socionomutbildningen inklusive nya tjänster i socialt arbete

2016-06-22

En allt äldre befolkning, ökad invandring och ökande behov inom barn- och familjeområdet, för alla dessa samhällsutmaningar behövs socionomer. Uppsala universitet gör därför en satsning på forskningen inom socialt arbete med sikte på att stärka socionomutbildningen.

Klicka här för mer information om satsningen och de nya tjänsterna.