Många sökande till socionomprogrammet

2016-04-19

Institutionen gläds över att 3700 studenter har sökt socionomprogrammet till hösten 2016. Socionomprogrammet är denna gång det femte mest sökta programmet vid Uppsala universitet.