Ny forskarskola i ämnesdidaktik

2016-03-01

Vid sociologiska institutionen ledigförklaras en doktorandplats med inriktning mot didaktik i sociologi
Doktorandanställning UFV-PA 2016/499
Doktorandplats med inriktning mot didaktik i sociologi
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2016

Syftet med forskarskolan i ämnesdidaktik är att bidra till att stärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarprogrammen. Inriktningen på doktorandernas avhandlingsarbeten ska vara relevant för undervisning i förskola, grundskola och/eller gymnasieskola. Forskarskolan samlar doktorander med olika ämnesdidaktiska inriktningar. Utbildningen har en tydlig ämnesdidaktisk inriktning både i forskarutbildningen i stort, i avhandlingsarbetet och i den samlade handledarkompetensen.