Socionomprogrammet i Uppsala erhåller fortsatt examinationsrätt.

2015-12-09

Beslutet gällande utvärderingen av socionomprogrammet vid UU fattades av Universitets kansler ämbetet (UKÄ) den 8 december. Det samlade omdömet är att socionomutbildningen har hög kvalitet och utbildningen behåller examinationsrätten. Hela beslutet finns att läsa på UKÄ:s hemsida.