Kultursociologisk konferens Uppsala 19-20 november 2015

2015-06-24

Cultural Matters Group, Sociologiska institutionen, tar i år över stafettpinnen från Centrum för kultursociologi (CCS), Linnéuniversitetet, som så framgångsrikt anordnat traditionen med den kultursociologiska konferensen under flera år. Konferensen är av det lilla formatet, där alla deltar i samma sittning och diskuterar ett begränsat antal texter som skickats in i förväg. Utöver detta sker en föreläsning av inbjuden talare och en paneldebatt kommer också att ske under konferensen.

Joanne Entwistle från King's College, London, är årets så kallade ”in-houseguest”.  Hon är en brittisk kultursociologisk forskare som är välpublicerad på områden som modets sociologi, kroppssociologi, genus, ekonomisk sociologi och ANT: Fashioning Models: Image, Text, Industry, med Elizabeth Wissinger (2012); The Aesthetic Economy: markets and value in clothing and modelling (2009); Body Dressing, med Elizabeth Wilson (2001); The Fashioned Body: fashion, dress and modern social theory (2000). Hennes senaste forskning handlar dock om ljus, och projektets namn “Staging the Home: Configuring domestic light" signalerar spännande och nyskapande perspektiv. (http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/cmci/people/academic/entwistle/index.aspx)

Varmt välkomna att anmäla er, via email, till Kalle Bergren (kalle.berggren@soc.uu.se). Deltagare som vill presentera paper skickar in ett abstract senast 31 augusti, och ett paper att distribuera senast 31 oktober. Papers kan vara såväl på svenska som engelska. Vi kommer därefter utse kommentatorer till uppsatserna.

Ett mer detaljerat program kommer till sommaren, men vi tar emot anmälan redan nu! Konferensen är kostnadsfri, deltagarna står själva för resa och eventuella hotellkostnader.