Både barn och föräldrar vill att missbruket upptäcks

2015-06-24

Sociologiska institutionen och folkhälsomyndigheten deltar på Almedalsveckan.

Vad säger barn till föräldrar med missbruksproblem om vilken hjälp de får och behöver? Och vad svarar föräldrarna på samma fråga? Resultat från ett forsknings- och utvecklingsarbete presenteras där barn, ungdomar och föräldrar intervjuats om sina erfarenheter och om vilken hjälp de önskat.

Medverkande: Elisabet Olofsson, utredare, Folkhälsomyndigheten. Karin Alexanderson, fil dr/forskare i socialt arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Arrangör: Folkhälsomyndigheten, Uppsala universitet

Dag: 30/6 2015 08:00 - 09:00

Plats: S:t Hansgatan 21, Gotlands konstmuseum, plan 2