Doctoral student in Sociology

2015-04-28

Uppsala University welcomes applications to one doctoral student position in Environmental Humanities, at the Department of Sociology. The successful candidate is expected to begin on September 1, 2015.

The PhD Candidate will work within the research programme The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory and is part of a joint research school with Linköping University, The Royal Institute of Technology and Uppsala University. The PhD project is situated within the wide and emerging area of Environmental Humanities, transgressing and bridging the divide between culture and nature.

You will find more information and applications instructions by following this link. Last application date: 2015-05-25

Avhandlingsprojektet situeras innanför det breda fältet environmental humanities som rör sig över uppdelningen mellan kultur och natur. Vårt forskningsprogram ger sig i kast med aktuella och historiska miljöprojekt med fokus på värderingar, etik, samtidspolitik, historia, genus, förkroppsligade identiteter, gestaltning, media, makt, kunskapsteori, mänskliga och icke-mänskliga (natur, djur, teknik) relationer, vetenskap i samhället, institutionell förnyelse, och kulturella föreställningar.