2015-03-25 Elisabet Näsman tilldelades FORSA-priset.

2015-03-25

Den 24 mars Förbundet för Forskning i Socialt Arbete - FORSA - sitt årliga konferens. Detta förbund samlar forskare och praktiker inom socialt arbete sedan 30 år. Vartannat år i samband med FORSAs årliga konferens tilldelas FORSA-priset. I år tilldelades detta pris till Elisabet Näsman för hennes mångåriga engagemang för frågor som berör det sociala arbetets praktik och dess klienter.

På FORSAs hemsidan står det så här: "Detta pris är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år av FORSA. Pristagaren får även 10 000 kronor. Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för den erkänsla, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn".

FORSA-priset har tidigare tilldelats: Pockettidningen R (1994); Mats Forsberg (1995); Ruth Wächter (1996); Socionomen (1997); Alain Topor (1998); Bengt Börjeson (1999); Peter Westlund (2000); Barbro Lennéer-Axelson (2002); Tidskriften Socialpolitik (2004); Karl Grunewald (2006); Gunvor Andersson (2007); Kristina Granath (2009); Tapio Salonen (2011) och Rosmari Eliasson-Lappalainen (2013)