10 vanliga frågor om handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) vid Socionomprogrammet i Uppsala

1. När är deadline för att lämna in önskemål om H-VFU-placering i Uppsala län/ utanför Uppsala län?

Under termin 4, senast 1 april

2. Får jag göra min H-VFU-termin utanför Uppsala län?

Ja, men du måste själv kontakta verksamheten utanför Uppsala län. Om du får ett positivt svar lämnar du över kontaktuppgifter till en handledare/samordnare till H-VFU-koordinator (sofia.englund@soc.uu.se) och kursansvarig för H-VFU(clara.iversen@soc.uu.se). H-VFU-koordinator behöver information senast den 15 april om du har hittat en egen H-VFU-plats. Vi sköter sedan kontakten på samma sätt som med övriga H-VFU-platser. Våra krav är att du ska bli handledd av en socionom samt att du ska kunna vara på H-VFU-platsen i 20 veckor. Sociologiska institutionen och Uppsala Universitet kan i dagsläget tyvärr inte erbjuda H-VFU-platser utanför Uppsala län. 

3. Får jag göra min H-VFU-termin utomlands?

Ja, kontakta H-VFU-ansvarig (clara.iversen@soc.uu.se) för planering. Universitet finansierar inte H-VFU utomlands så det är viktigt att i god tid söka stipendium (t.ex. via studentnationerna, se deras ansökningsdatum). 

4. Hur går jag tillväga för att önska H-VFU-plats?

Under termin 4 får du en enkät för önskemål om H-VFU-plats inom Uppsala län. Här kan du ange inom vilket område du vill göra din H-VFU och om du har några specifika behov. Därefter försöker vi matcha dina önskemål och behov med de platser som finns.

5. Får jag själv välja vilken H-VFU-plats jag önskar inom Uppsala kommun?

Nej, du blir tilldelad en plats utifrån dina önskemål när du fyllde i enkäten under termin 4 samt i förhållande till vilka platser som erbjuds av kommunen.

6. Jag har tidigare arbetat, får jag tillgodoräkna det som min H-VFU-termin?

Ja, om du tidigare har arbetat kan det vara möjligt att tillgodoräkna inom H-VFU-kursen. Följ denna länk för att se Kraven för tillgodoräkning av H-VFU. Notera att ansökan om tillgodoräkning ska inkomma till institutionen senast under termin 4.  

7. Jag har barn, kan jag välja mina arbetstider under H-VFU-terminen?

Om du har barn placeras du inte på en ort som kräver lång pendling och du behöver heller inte göra din H-VFU utanför kontorstid.

8. Om jag reser till en annan ort för min H-VFU-plats, får jag reseersättning?

Ja, om du blir placerad på en H-VFU-plats i en av Uppsalas kringkommun får du reseersättning. H-VFU-samordnare kommer att ge dig mer information om detta om det blir aktuellt för dig. Du får ingen reseersättning om du själv väljer att göra din H-VFU-termin på annan ort utanför Uppsala län.  

9. Jag har särskilda skäl för pedagogisk anpassning, hur hanteras det?

Då anpassningsbehov ofta är olika för varje fall kontaktar du studievägledaren (katriina.ostensson@soc.uu.se) för att diskutera dina behov av anpassning i relation till VFU-perioden. 

10. Kan jag dela upp min H-VFU period och vara i olika verksamheter?

Ja, på vissa verksamheter delas H-VFU-tiden upp så att du gör 10 veckor på en plats och tio veckor på en annan.