Information till student

På den här sidan finns praktisk information för studenter som gör en termins verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik. Under frågor och svar hittar du svaret på de flesta vanliga frågor. På Studium läggs mer information om själva VFU-kursen ut inför (under termin 4, för studenter som läser programmet i normal takt) och under VFU-terminen (under VFU-kursens egen sida), på Studium hittar du aktuell information om t.ex. önskemålsblanketten och informationsmöten. Du som har individuell studiegång och/eller studieuppehåll och planerar återgång till mina studier och ska nästa termin göra VFU ska anmäla detta till VFU-koordinator så snart som möjligt så att du får relevanta informationsutskick och inbjudningar till informationsträffar inför VFU-kursen. Du bör även ta kontakt med studievägledningen

Du kan göra din verksamhetsförlagda utbildning på någon av de platser CESAR har inom kommuner, regionen, privata aktörer och civilsamhälle.  Du kan inte själv välja placering, men du lämnar in önskemål inom vilka verksamhetsområden du önskar göra din VFU-placering – alla studenter som lämnar in önskemål i tid tilldelas en VFU-placering. VFU-koordinator tar så långt som möjligt hänsyn till dina önskemål, men det finns inga garantier att du får en viss placering. Det går även av särskilda skäl att söka en egen plats där en socionom kan fungera som handledare. Det är även möjligt att göra sin VFU-kurs utomlands, för närvarande endast inom de så kallade Erasmus+ programländerna. Börja gärna med att läsa igenom vanliga frågor och svar angående VFU.

Du som tidigare har arbetat kan ha möjlighet att tillgodoräkna dig din arbetslivserfarenhet inom VFU-kursen. Vilka kraven är och hur detta går till hittar du under vanliga frågor och svar angående VFU.

Vanliga frågor & svar om VFU 

Kursplan och litteratur

Senast uppdaterad: 2022-04-01