Intresseanmälan för att vara handledare under socionomstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU

Vad kul att du och den verksamhet som du arbetar för är intresserade av att ta emot en eller flera socionomstuderande för VFU. Vänligen fyll i nedanstående formulär och skicka in. 

Vi kommer att återkomma med mer information om hur det är att vara handledare till en eller flera av våra socionomstudenter samt praktisk information om stöd till handledare och kompensation. På våra sidor som riktar sig till handledare hittar du bland annat handledarguiden för innevarande läsår samt bedömningsunderlag. 

Har du några frågor under tiden vänligen kontakta VFU-koordinator Sara Laginder, vfu-soc@uu.se, telefon 018-471 6949.

Har du socionomexamen? (obligatoriskt)

Om nej finns det någon i verksamheten som har socionomexamen?

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2022-05-12