Information till handledare

Socionomprogrammet genomgår just nu en uppdateringsfas som innehåller kursutveckling där kursen Handledd verksamhetsförlagd utbilding (H-VFU) ingår. 

På den här sidan finns information för våra handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen inom socionomprogrammet. Under rubrikerna finns dokument om handledarens roll, H-VFU-kursens lärandemål och våra utbildningserbjudande för handledare. Du hittar också verktyg som kan vara till hjälp vid examination och bedömning av studenten. 

Handledarens roll

Handledningen under H-VFU är en läroprocess där studenten i en tillitsfull relation och en inspirerande miljö inleder sin professionella utveckling och yrkesidentitet. Handledarrollen är att vara en vägledare, modell och trygghetsskapare för studenten. Relationen mellan studenten och dig som handledare är viktigt och ni är båda ansvariga för relationens utveckling och struktur. 

Information till nya handledare

Inför starten som ny handledare kommer du bjudas in till informationsträffar. Vid dessa träffar informerar ansvariga för VFU-kursen om vad som förväntas av dig som handledare. Det ges då även möjlighet att tillsammans med andra handledare ställa frågor och diskutera den nya rollen. Schemat för höstterminen 2020 kommer senare. 

Här hittar du dokument från informationsföreläsningen 27 maj

Välkommen till ett informationstillfälle om H-VFU-kursen HT2020 25 augusti kl. 14-17. Här anmäler du dig till tillfället. Tillfället kommer att hållas i Zoom. Klicka här för att komma till Zoom-mötet

Höstterminen 2020

Terminen sträcker sig mellan 31 augusti 2020 och 17 januari 2021 (v.36-v.3). Mer information om höstterminen 2020 kommer senare. 

Handledarguide

Här finns Handledargudien inför hösten 2019 för nedladdning. 

Bedömningsunderlag 

Detta bedömningsunderlag utgör ett stöd och är grunden för handledarens bedömning av studentens prestationer inom VFU-placeringen.  

Utbildningserbjudande för handledare

Uppsala universitet erbjuder i dagsläget två kurser om handledningsmetodik: 

Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn 2018/2019 (3 hp)

Handledningsmetodik 2018/2019 (7,5 hp) 

CESAR arbetar för att erbjuda handledare inom VFU-kursen möjlighet till ytterligare vidareutbildning. Mer information om utbildningserbjudanen kommer så snart mer information finns.