Kontaktuppgifter

Ansvarig för studenter under H-VFU kursen:

Har det övergripande ansvaret för planeringen, genomförandet och utvecklingen av kursen

Linn Egeberg Holmgren
Universitetslektor
linn.egeberg.holmgren@soc.uu.se

Ansvarig för anskaffning och placering av H-VFU platser

Ansvarar för att anskaffa H-VFU-platser samt placera samtliga studenter som ska genomföra sin H-VFU-kurs.

Sara Laginder
VFU koordinator
vfu-soc@uu.se
018-471 6949

Ansvarig för utbildningstillfällen för handledare

Ansvarar för kontakten med handledare och för utbildningstillfällen samt lärare på kursen Grundläggande utbildning för VFU-handledare, 3 hp.

Marie Bergqvist 
Universitetsadjunkt/socionom
marie.bergqvist@soc.uu.se

Studievägledning 

Studievägledning och hantering av studenter med pedagogiskt anpassningsbehov. 

Katriina Östensson och Jenny Holmgren Ejderfelt
studievagledare@soc.uu.se  
För mer information om kontakt och telefontider  

Senast uppdaterad: 2021-09-14