Kontaktuppgifter

Frågor gällande VFU

Frågor gällande VFU skickas till vfu-soc@uu.se som bemannas av VFU-koordinator.

Studenter välkomnas också till Zoom drop-in varje helgfri måndag under terminstid kl. 12:00-13:00 med start måndagen den 24 januari, 2022. Zoomlänk till drop in.

Kursansvarig och examinator för studenter under VFU-kursen:

Kursansvarig agerar examinator och leder lärarlagets arbete med den universitetsförlagda delen av VFU-undervisningen som består av seminarier och inlämningsuppgifter. Kursansvarig har det övergripande ansvaret för planeringen, genomförandet och utvecklingen av kursen. Kursansvarig kontaktas av dig som student i frågor som rör universitetsseminarierna under pågående VFU-kurs.

Linn Egeberg Holmgren
Universitetslektor
linn.egeberg.holmgren@soc.uu.se

Ansvarig för anskaffning av platser och placering av studenter

Ansvarar för att anskaffa platser samt placera samtliga studenter som ska genomföra sin VFU-kurs.

Sara Laginder
VFU-koordinator
vfu-soc@uu.se
018-471 6949

Ansvarig för utbildningstillfällen för handledare

Ansvarar för kontakten med handledare och för utbildningstillfällen samt lärare på kursen Grundläggande utbildning för VFU-handledare, 3 hp.

Marie Bergqvist 
Universitetsadjunkt/socionom
marie.bergqvist@soc.uu.se

Studievägledning 

Studievägledning och hantering av studenter med pedagogiskt anpassningsbehov. 

Katriina Östensson och Jenny Holmgren Ejderfelt
studievagledare@soc.uu.se  
För mer information om kontakt och telefontider  

Senast uppdaterad: 2022-01-21