Kontaktuppgifter

Ansvarig för studenter under H-VFU kursen:

Har det övergripande ansvaret för planeringen, genomförandet och utvecklingen av kursen

Clara Iversen
universitetslektor
clara.iversen@soc.uu.se
018-471 1501

Ansvarig för anskaffning och placering av H-VFU platser

Ansvarar för att anskaffa H-VFU-platser samt placera samtliga studenter som ska genomföra sin H-VFU-kurs.

Sofia Englund
H-VFU koordinator
sofia.englund@soc.uu.se
018-471 5072

Studievägledning 

Studievägledning och hantering av studenter med pedagogiskt anpassningsbehov. 

Katriina Östensson
studievägledare
katriina.ostensson@soc.uu.se
018-471 1505