Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom socionomprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av socionomprogrammet som ges under termin fem. Basen för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Sådana arbetsplatser finns inom det breda fält där socionomer arbetar, till exempel inom äldreomsorg, socialjour, beroendeenheter, elevhälsa, socialpsykiatri, behandlings- och utredningshem, stödboenden och inom olika frivilligorganisationer.

Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och senare i yrkeslivet. Den handledda verksamhetsförlagda utbildningen innebär ett unikt tillfälle för studenten att arbeta praktiskt och samtidigt få möjlighet till handledd reflektion rörande yrkesrollen och teoretisk problematisering av det sociala arbetets förutsättningar.

Kursplan för VFU.

Seminariedag om sex mot ersättning 10/10

Välkommen till en seminariedag med temat: "VÅGA FRÅGA! Sex mot ersättning – säljare, köpare och deras anhöriga" den 10 oktober 2022 kl. 8:30-16:30 i Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala. Dagen arrangeras av Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet och Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Fika och lättare lunch ingår. Mer information, program och anmälningslänk hittar du här. 

Senast uppdaterad: 2022-06-21