Jonas Lundström, socionomstudent, termin 7

Varför valde du att studera i Uppsala?

För att det är ett stort universitet med ett stort urval av kurser. Det finns mycket man kan läsa parallellt med socionomprogrammet. Men jag valde också Uppsala för att det är en bra stad med ett rikt nationsliv. 

Hur har utbildningen förändrats under din studietid? Gick du in med vissa förutfattade uppfattningar och har de förändrats?

Jag hade inte så mycket uppfattningar innan jag började. Men tror ändå att jag har fått lära mig mer om det jag trodde att jag skulle få lära mig mer om. Till exempel har jag fått lära mig mycket om vad en socionom gör.

Vad vill du jobba med när du är klar?

Jag har fått jobb som biståndshandläggare mot äldre. Det var faktiskt det jag tänkte att jag skulle jobba med från början. Jag tycker det är roligt att jobba med äldre. Det är en fast tjänst inom kommunen. Jag kommer börja med det och se hur jag trivs.

Hur är studentsammanhållningen inom socionomutbildningen?

Vi pluggar ju med samma klass under hela studietiden vilket gör att det blir väldigt bra sammanhållning. Vi lär känna varandra och kan prata med varandra och bolla idéer. Socionomstudenternas studentförening Socionomus arrangerar också studiesociala aktiviteter men är även med och påverkar utbildningen till det bättre i samarbete med lärarna.

Vad är det främsta rådet du skulle ge till en person som ska söka till eller är på väg att börja socionomutbildningen i Uppsala?

Om man tror att man vill jobba med människor och socialt arbete så är det en jättebra utbildning.

Jonas Lundström intervjuades av Daniel Nilsson Ranta, studierektor för grundutbildningen, CESAR.