Alina Forsell, socionomstudent, termin 3

Varför valde du att studera i Uppsala?

Jag kommer härifrån och jag har hört från många att det är en väldigt bra studentstad. Jag har också hört gott om universitetet innan.

Kan du ge något exempel på bra studentmiljö?

Det är en bra gemenskap både på socionomprogrammet och på studentnationer och det finns många aktiviteter att engagera sig i. Och allt är ganska samlat i stadskärnan.

Vad hade du hört om socionomutbildningen tidigare?

Min mamma pluggade till socionom i Stockholm och hon tyckte att utbildningen var väldigt bra så det är främst genom henne som jag hört gott om socionomutbildningen.

Varför vill du bli socionom?

För att jag tycker om att arbeta med människor och vill vara med och hjälpa människor i utsatta situationer. Och jag tycker också det är intressant att förstå hur människor fungerar i samhället.

Finns det något speciell grupp du vill jobba mot och har det förändrats sedan du började?

Jag är främst intresserad av missbruksvård och psykiatrisk vård. Det har inte förändrats utan jag skulle fortfarande vilja testa att arbeta med det. Men under utbildningen har jag fått en större bild av vad man kan jobba med som socionom och det är egentligen ingenting som jag inte skulle kunna tänka mig att arbeta med. När jag började var jag inställd på att jag inte ville arbeta med äldre eller barn och det har ändrats.

Vad skulle du ge för råd till en blivande socionomstudent?

Ta det lugnt. Det fina med att gå på socionomprogrammet är att man hjälps åt. De äldre klasserna har till exempel ordnat studiegrupper åt oss i klasserna under. Det finns en känsla av att vi klarar det här tillsammans.

Är det något du vill tillägga?

Att det är jätteroligt att studera här. Vi har bra lärare och intressanta kurser. Det är ganska mycket självstudier och jag tycker blandningen av seminarier, föreläsningar och egen studietid fungerar mycket bra.

Alina Forsell intervjuades av Daniel Nilsson Ranta, studierektor för grundutbildningen, CESAR.