Information om nedläggning av äldre kurser på Socionomprogrammet

På denna sidan hittar du information om nedläggning av äldre kurser inom Socionomprogrammet och möjlighet till examination. 

Socionomprogrammet har sedan start 2008 genomgått en rad förändringar. De kurser som tidigare funnits inom programmet men som inte längre ges kommer att läggas ned helt och det är då inte längre möjligt att skriva omtentamen på dessa kurser. Enligt Studenternas arbetsvillkor 6.15 erbjuds nu omexamination innan nedläggning.

” 6.15 För kurser som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre examinationstillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer. Studenten ansvarar själv för att informera sig om förändringar i kursinnehållet. Dock ska institutionen vara behjälplig med sådan information.” (https://www2.uu.se/student/regler-och-rattigheter/studenternas-arbetsvillkor)

Den student som varit registrerad på en kurs inom socionomprogrammets tidigare utbud har möjlighet att tentera denna kurs vid tre tillfällen. Vi erbjuder tillfällen i mitten av oktober 2022, i mitten av januari 2023, och slutligen i mitten av augusti 2023.

Om du är intresserad av att tentera på någon av nedanstående kurser ska du ta kontakt med institutionen senast 5 december 2022 för möjligheten att tentera i januari 2023. Anmälan görs till info@soc.uu.se.

Detta besked gäller följande kurser:

 • 2SC059 Det sociala arbetets teori och utveckling 7,5hp
 • 2SC097 Det sociala arbetets teori och utveckling 6,5hp
 • 2SC093 Ekonomisk och politisk styrning i socialt arbete 7,5hp
 • 2SC116 Forsknings- och utvärderingsmetod 15hp
 • 2SC087 Forsknings- och utvärderingsmetod II 15hp
 • 2SC106 Kvalitetsutveckling i det sociala arbetet 7,5hp
 • 2SC086 Kvalitetsutveckling i det sociala arbetet med äldre och funktionshindrade personer 7,5hp
 • 2SC085 Myndighetsutövning och etik i det sociala arbetet med äldre och med funktionshindrade personer 7,5hp
 • 2SC105 Myndighetsutövning och etik i socialt arbete 7,5hp
 • 2SC079 Organisationsteori och socialt arbete 7,5hp
 • 2SC103 Personlig och professionell utveckling 10hp
 • 2SC083 Sociala perspektiv på barn och ungdom 7,5hp
 • 2SC065 Sociala problem och förändringsarbete 7,5hp
 • 2SC049 Socialgerontologi och funktionshinder 30hp
 • 2SC081 Socialt arbete som profession och praktisk verksamhet 7,5hp
 • 2SC058 Sociologi med inriktning mot socialt arbete 22,5hp
 • 2SC095 Utsatthet i barn- och ungdom 7,5hp
 • 2SC098 Utsatthet i barn- och ungdom II 7,5hp
 • 2SC119 Utvärdering och verksamhetsutveckling 10hp
 • 2SC121 Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ 10hp
 • 2SC122 Socialt arbete med barn och unga 10hp
 • 2SC123 Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv 10hp
 • 2SC124 Gerontologiskt socialt arbete 10hp

Examination inom Verksamhetsförlagd utbildning

2SC088 Verksamhetsförlagd utbildning 22,5hp examineras endast vid ett tillfälle till då VFU inom socionomprogrammet är begränsat till två gånger enligt rektorsbeslut. Kontakta Info@soc.uu.se för mer information. 

                                                                                                                                   

Senast uppdaterad: 2022-09-21