Finansiering från Forte

2021-06-02

Forte har beviljat medel till en post-doc tjänst och ett forskningsprojekt vid Cesar.

Helena Tegler har beviljats medel till finansiering av en post-doc-tjänst. Hon kommer att arbeta med projektet ”Lärares ökade förutsättningar att underlätta för icke-talande elever att delta i helklassundervisning med stöd av en bildkarta eller en samtalsapparat med fokus på kunskapsutveckling”.

Projektet ”Individens behov i centrum” (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv” har också beviljats medel.   Projektledare är Kristina Engwall och medverkande forskare är Gunnel Andersson vid Stockholms universitet.  Arbetet kommer att pågå från hösten 2021 till 2024.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09