Reportage i Modern Psykologi

2021-02-23

Stina Lindegren, doktorand vid CESAR, medverkar i senaste numret av Modern Psykologi (02 februari 2021) i ett reportage om sexualbrott. Artikeln beskriver det komplexa samspel mellan olika biopsykosociala riskfaktorer som kan förklara sexualbrott.

En populär hypotes är att personer begår sexualbrott på grund av att de själva tidigare har varit utsatta för sexuella övergrepp. Även om gruppen sexualbrottsdömda i högre utsträckning har varit utsatta för olika former av övergrepp (i synnerhet kvinnor) i jämförelse med normalpopulationen, så ger inte forskningen stöd för direkta orsakssamband mellan egen utsatthet för sexuella övergrepp och sexualbrott, enligt Stina. I reportaget beskrivs också den pilotstudie av Kriminalvårdens nya riskreducerande sexualbrottsprogram som Stina utfört tillsammans med tidigare kollegor på Kriminalvården. Resultaten från självskattningar utförda av deltagare och behandlare före och efter behandling visade på en minskning av problem som ökar risken för återfall i sexualbrott, särskilt vad gäller sexuell upptagenhet, vilket utgör en av de starkaste riskfaktorerna. Eftersom studien har ett mycket litet urval och ingen kontrollgrupp så behövs dock fler studier för att kunna visa om behandlingsprogrammet är effektivt.

Läs om behandlingsprogrammet: Sexualbrottsprogram med ett Individuellt Fokus (Seif).

Läs om pilotstudien.

Repotaget i Modern Psykologi.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-12-13