CESAR medarrangör av utbildning inom missbruk

2021-02-02

CESAR har deltagit i arbetet med att ta fram en basutbildning inom riskbruk, missbruk och beroende tillsammans med FoU Socialtjänst, Länsstyrelsen Uppsala län och U-FOLD.  Utbildningen ges digitalt våren 2021. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende till medarbetare inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Mer information och anmälan.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09