Forskare på CESAR deltar i UppTalk Weekly panelsamtal. Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

2020-11-16

Tisdagen den 24 november kl 12.00-13.00 deltar Kristina Engwall, lektor på CESAR, i ett panelsamtal om hur forskning och teknikutveckling kan bidra till att göra samhället mer tillgängligt och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar.

Öppet för alla att lyssna och ställa frågor. Klicka här för att delta i panelsamtalet i Zoom.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom med intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Klicka här för mer information om UppTalk Weekly.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09