Projektfinansiering från Forte

2020-10-14

Ann-Sofie Bergman har beviljats 4 950 000 kronor i finansiering från Forte för forskningsprojektet: ”Matchning i praktiken – om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering”. Medverkande forskare är Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet, och Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Projektet pågår mellan 2021 och 2023. 

Syftet med projektet är att undersöka socialtjänstens praktik vid den matchning som görs mellan barn och familjehemsföräldrar för att säkerställa att placerade barn får god vård. Matchning har betydelse för samhällsvårdens kvalitet, då familjehemsföräldrarna behöver ha de resurser som krävs för att möta barnets behov. En misslyckad matchning kan medföra negativa konsekvenser för barnet, bland annat i form av så kallade ”sammanbrott”, med byte av omvårdnadspersoner. Det saknas empiriska studier om matchning av familjehem i en svensk kontext, studier som kan ge kunskap om vilka problem som uppstår och hur de kan hanteras. Studien förväntas bidra med kunskap om relevanta faktorer som socialtjänsten behöver beakta.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-12-13