CESAR utlyser tjänst som postdoktor

2019-10-18

CESAR utlyser en tvåårig tjänst som postdoktor med inriktning mot interaktion i välfärdsstaten. 

Tjänsten ingår i forskningsprojektet När Försäkringskassan får nya sociala problem i knät: Underhållsstödshandläggares samtalsstrategier för att bedöma och bemöta våld i nära relationer. Forskningsprojektet bedrivs vid Sociologiska institutionen/Centrum för Socialt Arbete (CESAR) och finansieras av Försäkringskassan. Projektets fokus är samtal mellan separerade föräldrar och handläggare på Försäkringskassan. Projektet undersöker bland annat hur regelverket förklaras samt hur handläggare och föräldrar hanterar frågor om särskilda skäl för att beviljas underhållsstöd: hur tas frågor om våld, hot eller ekonomi upp och hur bemöter handläggare klienter som berättar om sådana erfarenheter?

Sista dag för ansökan: 5 november 2019

Mer information och ansökan

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09